SPRÅKVASK

En språkvask er mer omfattende enn en korrektur. Den innebærer også andre språklige inngrep i teksten for å gjøre den lettere å lese og enklere å forstå. Slik hjelper vi deg å nå målgruppen din med en nøyaktig og tydelig kommunikasjon.


Er du i stand til å forme budskapet ditt i en lettlest, tydelig og feilfri tekst? En tekst som er lett å lese og umulig å misforstå? De færreste er egentlig det. Det er ikke en gang nok å være ekspert på grammatikk og ortografi - skal du kunne forme en virkelig god tekst, må du også ha det som kalles språkfølelse - en språkets musikalitet, en velutviklet sans for melodi og rytme så vel som konsekvens og logikk i teksten.

Bare en proff låtskriver kan skape en låt som virkelig setter seg i øret på folk. Og bare en proff skribent kan forme en tekst som evner å nå helt inn til målgruppen med budskapet.

Når vi språkvasker en tekst, skjærer vi vekk svada, opererer bort inkonsekvenser og selvmotsigelser, fjerner unødvendige gjentagelser, friserer vekk utilsiktede tvetydigheter, bygger om kronglete setninger - og trimmer melodien og rytmen i språket. Alt uten å fjerne så mye som en prikk av det du vil ha sagt. Forstår du? Bra!  (Se eksempel nederst på siden!)

Vet du hva "syntaks" er? Nei, vi tenkte nok det. Syntaks er et faguttrykk som ifølge Bokmålsordboka betyr "regler for hvordan en kan lage setninger eller deler av setninger på et gitt språk". En syntaksfeil innebærer ofte at leseren misforstår det du mente å si - og det vil du vel unngå? Derfor er dette noe av det vi retter opp når vi språkvasker. Men hadde vi snakket om syntaks uten å forklare det, ville det vært et eksempel på hvordan man ikke skal gjøre!

Man blir nemlig lett hjemmeblind og "strør om seg" med uttrykk som er selvfølgelige for en selv uten å tenke på at mange i målgruppen kanskje ikke er fortrolige med dem. Vær forsiktig med faguttrykk, og skriv slik at målgruppen forstår hva du mener! Også slike ting kan vi se på i en språkvask.

Dersom du ønsker pris på språkvask av en tekst, kan du sende oss den på e-post og samtidig fylle ut kontaktskjemaet på siden for dette. Vi vil da på grunnlag av stikkprøver i teksten bedømme om den hører hjemme i kategorien for lett eller omfattende språkvask.

For lett språkvask kan vi gi et bindende pristilbud på hele jobben.
For omfattende språkvask
kan vi gi en ikke bindende prisantydning; du betaler da per faktisk arbeidet time - se prislisten. Selvfølgelig vil sluttprisen stå i forhold til oppdragets og tekstens kompleksitet og forbedringsbehov.

Ønsker du at vi skal granske hele nettsiden din, med alle undersider? Se Nettsidevask.

OBS! Etter at endringene vi har foreslått i språkvasken er gjennomgått av deg og helt eller delvis tatt til følge, eventuelt overført til et annet dokument, er det som regel nødvendig å sende inn teksten til en siste korrektur.

Se for øvrig sidene Hvordan vi arbeider - om filtyper og merking av utførte endringer - samt Tilbakemeldinger og Tekstrenseriets kompetanse.

OBS! Dersom du som tekstforfatter ikke har skrevet på morsmålet ditt, eller lider av dysleksi, eller av andre årsaker har vanskelig for å uttrykke deg noenlunde godt på skriftlig norsk, vil en omfattende språkvask i de fleste tilfeller være påkrevet.

Eller kanskje du rett og slett vil at noen som kan slikt, skal skrive hele teksten for deg - fra scratch? Tekstrenseriet kan hjelpe deg med det også. Sjekk siden Skrivehjelp!

Språkvask fjerner tagger i teksten
Språkvask fjerner tagger i teksten

Et uforskammet språkvask-eksempel

En av våre bransjekolleger (!) skrev en gang følgende på nettsiden sin: "Eksempler på tekster kan blant annet være korte reklametekster, e-poster, brev, CV-er, jobbsøknader og lignende."

Dette er et skoleeksempel på smør på flesk på smør: "Eksempler - blant annet - og lignende". Dessuten forekommer en unødvendig gjentakelse av ordet "tekster".

Likevel er det ikke en eneste formell skrivefeil å finne i denne setningen, så i en korrektur ville ingen ting ha skjedd. Men i en språkvask skulle vi i Tekstrenseriet ha endret til ett av følgende alternativer og trolig landet på nr. 3:
1. "Eksempler: korte reklametekster, e-poster, brev, CV-er og jobbsøknader."
2. "Dette kan blant annet være korte reklametekster, e-poster, brev, CV-er og jobbsøknader."
3. "Dette kan være korte reklametekster, e-poster, brev, CV-er, jobbsøknader og lignende."