KORREKTUR

Å gjøre korrektur på en tekst er å finne og rette de formelle feilene i rettskriving og tegnsetting. Dette forutsetter en god tekst som ikke trenger språkvask, det vil si at de fleste krav til en nøyaktig og tydelig kommunikasjon allerede er ivaretatt.


Korrekt språk gir et seriøst og profesjonelt førsteinntrykk. Nå mener du kanskje at du har skrevet en riktig god tekst - vi skal slett ikke påstå at det bare er vi språknerder som har god språkfølelse. Men uansett trenger enhver tekstforfatter at noen leser korrektur på det han eller hun har skrevet.

Små feil kan koste dyrt, og de kan snike seg inn der man minst venter det. En tyrkkleif (!), en stavefeil, en særskriving, en orddelingsfeil, et manglende komma, et feilplassert tegn, et dobbelt mellomrom. Er ordet riktig bøyd? Skal det være punktum etter forkortelsen? Liten eller stor forbokstav?

Det er slikt vi ser etter når vi med falkeblikk, nidkjærhet og grundighet leser korrektur på teksten din. Men i mange tilfeller er det nødvendig å gjøre også andre slags inngrep for at budskapet skal komme tydelig fram. Og er det ikke nettopp det du ønsker?! Les mer på siden om språkvask!

OBS! Hvis du ønsker språkvask av teksten (evt. etter råd fra oss), bør du bestille dette før korrektur. En første korrektur er nemlig inkludert i språkvasken. (Som regel er det likevel nødvendig med en siste korrektur, spesielt dersom endringene vi har foreslått, er overført til et annet dokument.)

Vil du vi skal granske hele nettsiden din, med alle undersider? Les mer om dette på siden om nettsidevask.

Hvis du sender en tekst til Tekstrenseriet for korrektur - enten sammen med en bestilling eller med et ønske om pristilbud - og vi mener at den har behov for mer omfattende bearbeiding enn vi kan gjøre innenfor rammen av korrektur, gir vi deg tilbakemelding om dette før et eventuelt korrekturarbeid påbegynnes.

Hvis du ønsker fast pris på korrekturlesing av en tekst, kan du sende den til oss via bestillingssiden. Da vil vi ta stikkprøver i teksten og på grunnlag av disse bedømme om den hører hjemme i kategorien for lett eller omfattende korrektur (se her nedenfor) og ut fra dette og våre priser gi deg et tilbud på hele jobben.

Sjekk gjerne sidene  Kompetanse og Tilbakemeldinger for å gjøre deg kjent med Petter A Jensens og Tekstrenseriets kompetanse.
Se også siden Hvordan vi arbeider - om filtyper og merking av utførte endringer.

Først etter å ha gransket en tekst grundig kan man vite at man har rettet de feilene som var. Grunnjobben er altså den samme selv om en tekst har svært få feil. Derfor koster det bare trettitre prosent mer når vi korrekturleser en tekst med tre ganger så mange feil.

Vi plasserer en tekst i kategorien lett korrektur dersom den på grunnlag av stikkprøver ser ut til å ha færre enn 7-8 rene korrekturfeil per 1000 tegn*.

Vi plasserer en tekst i kategorien omfattende korrektur hvis den på grunnlag av stikkprøver ser ut til å ha flere enn 7-8 rene korrekturfeil per 1000 tegn*. Teoretisk kan en tekst med opp til 20 korrekturfeil per 1000 tegn* aksepteres i denne prisklassen, men i praksis vil en tekst med så mye feil etter all sannsynlighet også trenge mer omfattende forbedringer - se Språkvask.

Vårt priskategorisystem er fleksibelt. Dette har å gjøre med vår kjærlighet til det norske språk! Derfor kan vi komme til å gjøre en og annen språklig forbedring også på språkvasknivå innenfor rammene av korrektur, dersom teksten har forholdsvis få rene korrekturfeil. Vi kan også komme til å plassere en tekst med færre enn 7-8 rene korrekturfeil per 1000 tegn* i kategorien omfattende korrektur, dersom den også har behov for noe språkvask og dette rommes innenfor nevnte kategori.

OBS! Dersom tekstforfatteren ikke har skrevet på morsmålet sitt, eller lider av dysleksi, eller av andre årsaker har vanskelig for å uttrykke seg noenlunde godt på skriftlig norsk, vil en omfattende språkvask i de fleste tilfeller være påkrevet.
* Inkl. mellomrom.