OVERSETTELSE

Hvis målgruppen din, eller en del av den, ikke har samme morsmål som deg,
bør du få teksten oversatt! Da øker du treffsikkerheten for budskapet.


Treffsikkerhet er virkelig lønnsomt - det er alle som arbeider med markedsføring og kommunikasjon enige om. Nettopp derfor vil du ha mye igjen for en oversettelse til målgruppens morsmål. Selvfølgelig gjelder dette ikke-kommersielle tekster også, som for eksempel jobbsøknader eller masteroppgaver.

Når man leser en tekst på sitt eget språk, identifiserer man seg i større grad med budskapets avsender. Og ikke bare det - man oppfatter også innholdet både raskere og tydeligere. Dermed reduseres risikoen for misforståelser.

Blir budskapet ditt fullt ut forstått?
Blir budskapet ditt fullt ut forstått?

Tekstrenseriet # Baryton Bokforlag påtar seg å oversette de fleste typer tekster ...

  • fra nynorsk og svensk til norsk bokmål,
  • fra nynorsk og norsk bokmål til svensk.

Tekstrenseriets Petter A. Jensen har tilbrakt 20 år i Sverige, der han bl.a. har arbeidet som journalist og forfatter - på svensk. Les mer om kompetansen hans under Kompetanse.

Under en oversettelse etterstreber vi alltid å finne den naturlige uttrykksmåten på målspråket. Vår ambisjon er å aldri levere en hastepreget oversettelse der det skinner igjennom hvilket språk teksten er oversatt fra. Tvert imot skal det føles som om du leser originalteksten.

Etter utført oversettelse korrekturleses alltid teksten grundig før vi sender den fra oss.

For oversettelser betaler du for faktisk arbeidet tid - se Priser.