NETTSIDEVASK

Hjemmesiden er ansiktet ditt utad, kanskje mer enn noe annet i vår digitale tid. Gir den et profesjonelt førsteinntrykk av en ryddig virksomhet
som ikke slurver med detaljene?


Hvis teksten du vil vi skal gjennomgå, er en del av nettsiden din, bør du vurdere om det er relevant med full gransking av nettstedet. Det er nemlig langt fra alle nettside-byggere som er, eller har, profesjonelle korrekturlesere!

En komplett nettsidevask hos Tekstrenseriet inkluderer følgende:

  • Korrektur og eventuelt ytterligere språkvask av tekst på hovedsiden med alle undersider i alle nivåer.
  • Menyer, fliknavn, knapper og så videre korrekturleses og eventuelt språkvaskes tilsvarende. Er meny-navnene målgruppe-relevante og forståelige for nye besøkere? Er inndelingen med hovedmeny og eventuelle undermenyer logisk, tydelig og konsekvent, slik at den gir besøkerne en god veiledning til det de leter etter?
  • Lenker og funksjoner kontrolleres på alle sidene. Er markeringen av lenkene konsekvent på hele nettstedet? Fungerer alle lenkene? Fungerer eventuelle øvrige funksjoner som de skal?
  • Bilder og grafiske elementer kan vi også gi synspunkter på og råd om: Samspiller disse godt med teksten og tjener det budskapet du vil få fram på hjemmesiden din? Fungerer den grafiske dynamikken korrekt og etter hensikten? (OBS! Se siste punkt!)
  • Vi legger all tekst med forslag til endringer inn i et ordbehandlingsdokument (Word eller LibreOffice), der tydelig inndeling samsvarer helt med sideinndeling og nivåer på nettsiden. Her legger vi også inn kommentarer med forslag til endringer som gjelder menyer, fliknavn, knapper, lenker, funksjoner, bilder og grafiske elementer.
  • Ovenstående utføres i Windows, samt i Google Chrome, Microsoft Explorer, Edge eller Firefox. Vær oppmerksom på at spesielt den grafiske dynamikken (dvs. hvordan tekst, bilder og andre elementer plasserer seg i forhold til hverandre på besøkerens skjerm) kan fungere ulikt i forskjellige operativsystemer og nettlesere.

For nettsidevask betaler du for faktisk arbeidet tid - se Priser.

Finner besøkerne dine en ryddig og feilfri hjemmeside?
Finner besøkerne dine en ryddig og feilfri hjemmeside?