OM TEKSTRENSERIET

Vi to som jobber i Tekstrenseriet, er Petter A. Jensen og Kristin Garnes. Vi har en glødende interesse for det norske språket og arbeider med tekster av alle slag. Kundene våre er enkeltpersoner, firmaer og foreninger, og oppdragene er svært ulike - fra søknadsbrev til bokmanus. Tekstrenseriet er en del av Baryton Bokforlag AS som eies og drives av oss to. Det ble opprinnelig etablert av Petter i 2017, og Kristin kom inn som medarbeider i 2021.


Når du leverer dressen eller kjolen din til rensing, får du den fin og flekkfri tilbake. Det samme skjer med teksten du leverer til oss i Tekstrenseriet. Her "renser" og  bearbeider vi alt fra brev, CV-er og jobbsøknader via semester-, bachelor- og masteroppgaver til reklametekster, artikkelmanus, bokmanus og hele nettsteder. Vi utfører korrektur og språkvask og tilbyr dessuten nettsidevask, svensk/norsk oversettelse og skrivehjelp.

Les mer på sidene for de enkelte tjenester.

Er vi kompetente til dette? Sjekk sidene tilbakemeldinger og  kompetanse.

Se gjerne også siden Hvordan vi arbeider.

Her kan du for øvrig besøke hjemmesiden for forlaget: 
www.baryton-bokforlag.no.