KONTAKT OG BESTILLING

Skjema for kontakt og bestilling

§ § § Betingelser

Når du har svart bekreftende på e-post fra oss med tilbud om pris og/eller seneste leveransetidspunkt, har du* inngått en bindende avtale med Tekstrenseriet # Baryton Bokforlag.
Når du har sendt oss en tekst og i samme eller annen henvendelse har bestilt en språktjeneste for denne teksten, har du* godtatt Tekstrenseriets prisliste, og at Tekstrenseriet bedømmer hvilken priskategori teksten hører inn under. Samtidig har du* inngått en bindende avtale med Tekstrenseriet # Baryton bokforlag.
* Enten din henvendelse til Tekstrenseriet har skjedd på vegne av deg selv eller bedriften du representerer, er du personlig ansvarlig for denne. Dersom det etter at Tekstrenseriet # Baryton Bokforlag har påbegynt et arbeid du har bestilt, skulle vise seg at bedriften du representerer, ikke har autorisert deg for å foreta en slik bestilling og derfor nekter å betale oss for arbeidet, innebærer dette at du har personlig betalingsansvar overfor oss.


Tekstrenseriet # Baryton Bokforlag

Gamle Gjøvdalsvegen 1
4865 Åmli

(+47) 47 35 08 00