PRISER

Hva koster en språkvask? En korrektur?
Prisen kommer an på to ting:
1. Hvor omfattende er teksten?
2. Hvor god eller dårlig er den?

En lang tekst med stort behov for bearbeiding betyr selvsagt mer jobb. Akkurat som i byggebransjen avhenger prisen altså av både størrelse og standard.

Vennligst klikk deg inn på de aktuelle tjenestene i prislisten for å se hvordan vi definerer dem. Se dessuten viktige presiseringer nedenfor prislisten.

Priser gjeldende fra 15. januar 2024

Lett korrektur

(Antall tegn beregnes inkl. mellomrom)

25 kr/1000 tegn (ca. 0,15 kr/ord)

Omfattende korrektur

(Antall tegn beregnes inkl. mellomrom)

33 kr/1000 tegn (ca. 0,20 kr/ord)

Lett språkvask

(Antall tegn beregnes inkl. mellomrom)

40 kr/1000 tegn (ca. 0,25 kr/ord)

Omfattende språkvask
(tekstforbedring/manusløft)

(Redegjørelse for effektiv arbeidstid i timer og minutter leveres)

460 kr/time

Nettsidevask

(Redegjørelse for effektiv arbeidstid i timer og minutter leveres)

460 kr/time

Oversettelse norsk/svensk

(Redegjørelse for effektiv arbeidstid i timer og minutter leveres)

460 kr/time

Skrivehjelp

(Redegjørelse for effektiv arbeidstid i timer og minutter leveres)

460 kr/time

Våre priser ligger lavt sammenlignet med relevante aktører i markedet - spesielt dersom man tar kvalitet i betraktning; se kompetanse og tilbakemeldinger.
Presiseringer:

  • Minstepris for alle oppdrag er 690 kroner + mva.
  • Oppgitt cirka-pris per ord forutsetter at teksten har 6,3 tegn per ord i gjennomsnitt.
  • Alle priser oppgis eksklusive merverdiavgift.
  • Formatendringer som gjelder hele dokumentet, utføres alltid etter timepris i tillegg til evt. fastpris for språkbearbeiding - se Hvordan vi arbeider.
  • Dersom oppdraget innebærer vesentlig materialforbruk og/eller porto, debiteres dette i tillegg.
  • Ved oppdrag på mer enn 25 000 ord eller 160 000 tegn, f.eks. større masteroppgaver og bokmanus, gir vi 10 % rabatt på ovenstående priser.

Bestilling

For å bestille en språktjeneste fyller du ut skjemaet på siden Kontakt og bestilling, der du angir hvilken tjeneste du ønsker. Samtidig sender du oss den aktuelle teksten enten i skjemaet eller i en separat e-post.

Pristilbud og leveransefrist

Et bindende pristilbud kan gis for tjenestene korrektur samt lett språkvask. Dette beregnes slik: Gjennom stikkprøver bedømmer vi hvilken priskategori teksten hører inn under, deretter lar vi ordbehandlingsprogrammet telle antall tegn inklusive mellomrom i teksten, og prisen fastsettes i henhold til ovenstående prisliste. (Formatendringer som gjelder hele dokumentet, utføres alltid etter timepris i tillegg til evt. fastpris for språkbearbeiding - se Hvordan vi arbeider).

En ikke bindende prisantydning kan gis for tjenestene omfattende språkvask, nettsidevask, oversettelse og skrivehjelp, som alle debiteres på timebasis. Sluttprisen vil alltid henge sammen med oppdragets og tekstens kompleksitet.

OBS! En forutsetning for både pristilbud og prisantydning er at du sender oss hele den aktuelle teksten eller representative deler av den samt opplysning om total tekstmengde for oppdraget. Dette er helt nødvendig for at vi skal kunne bedømme hvor mye arbeid det vil være med teksten din.

Hvis du ønsker å avtale en leveransefrist for oppdraget og/eller en fast pris (gjelder korrektur eller lett språkvask), fyller du ut skjemaet på siden Kontakt og bestilling. Samtidig laster du ned den aktuelle teksten via skjemaet eller sender den til oss i en separat e-post (adressen finner du på kontaktsiden). Du vil da snart få svar med pristilbud og/eller beskjed om når utført arbeid senest kan leveres.

Tidsaspekt

Tekstrenseriets ambisjon er å levere språktjenester av meget høy kvalitet (se Hvordan vi arbeider samt kompetanse og tilbakemeldinger) - og likevel så raskt som mulig. Vi kan dog ikke love at et oppdrag alltid påbegynnes allerede neste dag. Hvis du ønsker raskere levering enn vi normalt tilbyr, kan dette likevel i mange tilfeller etterkommes mot et hastetillegg på 38 % av totalprisen.