PRISER

Vennligst klikk deg inn på de aktuelle tjenestene
i prislisten for å se hvordan vi definerer dem:

Lett korrektur

Pris per 1000 tegn inkl. mellomrom; minimum 480 kr.

24 kr

Omfattende korrektur

Pris per 1000 tegn inkl. mellomrom; minimum 520 kr.

32 kr

Lett språkvask

Pris per 1000 tegn inkl. mellomrom; minimum 570 kr.

36 kr

Middels språkvask

Pris per 1000 tegn inkl. mellomrom; minimum 630 kr.

42 kr

Omfattende språkvask/tekstforbedring

Pris per arbeidet time med to desimaler (eks.: 2,25 t = 2 t 15 min); minimum 700 kr.

420 kr

Nettsidevask

Pris per arbeidet time med to desimaler (eks.: 2,25 t = 2 t 15 min) ; minimum 700 kr.

420 kr

Oversettelse norsk/svensk

Pris per arbeidet time med to desimaler (eks.: 2,25 t = 2 t 15 min) ; minimum 700 kr.

420 kr

Skrivehjelp

Pris per arbeidet time med to desimaler (eks.: 2,25 t = 2 t 15 min) ; minimum 700 kr.

420 kr

Kommunikasjonsrådgivning

Pris per arbeidet time med to desimaler (eks.: 3,75 t = 3 t 45 min) ; minimum 1040 kr. Evt. reise til rådgivningsmøte debiteres med 330 kr/t samt faktiske kostnader.

520 kr

Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

Våre priser har vært uendret siden Tekstrenseriet ble etablert på slutten av 2016, og selv om vi nå har oppjustert prisene fra 01.03.2020 med fra 5 til 15 %, ligger de fortsatt lavt sammenlignet med relevante aktører i markedet - spesielt dersom man tar kvalitet i betraktning; se Kompetanse, uttalelser og referanser.

Formatendringer som gjelder hele dokumentet, utføres alltid etter timepris i tillegg til evt. fastpris for språkbearbeiding - se Hvordan vi arbeider. Dersom oppdraget innebærer vesentlig materialforbruk og/eller porto, debiteres dette i tillegg.

Tidsaspekt

Tekstrenseriets ambisjon er å levere språktjenester av meget høy kvalitet (se Hvordan vi arbeider samt Kompetanse, uttalelser og referanser) - og likevel så raskt som mulig. Vi kan dog ikke love at et oppdrag alltid påbegynnes allerede neste dag. Hvis du ønsker raskere levering enn vi normalt tilbyr (se nedenfor), kan dette likevel i mange tilfeller etterkommes mot et hastetillegg på 38 % av totalprisen.

Bestilling

For å bestille en språktjeneste, fyller du ut skjemaet på siden Kontakt og bestilling, der du selv velger om du ønsker korrektur, språkvask, nettsidevask, oversettelse, skrivehjelp eller kommunikasjonsrådgivning (klikk deg inn på de enkelte tjenestene for å lese mer om hva disse innebærer). Samtidig sender du oss den aktuelle teksten i en separat e-post.

Pristilbud og leveransefrist

For tjenestene korrektur samt lett og middels språkvask kan vi gi et bindende pristilbud - se neste avsnitt. (Formatendringer som gjelder hele dokumentet, utføres alltid etter timepris i tillegg til evt. fastpris for språkbearbeiding - se Hvordan vi arbeider). Øvrige tjenester debiteres på timebasis, men på forespørsel kan vi gi en ikke bindende prisantydning også for disse. Sluttprisen vil naturligvis henge sammen med oppdragets og tekstens kompleksitet.

Hvis du ønsker å avtale en leveransefrist for oppdraget og/eller en fast pris (gjelder korrektur eller lett/middels språkvask), fyller du ut skjemaet på siden Kontakt og bestilling, og samtidig sender du oss den aktuelle teksten i en separat e-post. Du vil da snart få svar med pristilbud og/eller beskjed om når utført arbeid senest kan leveres.

Et pristilbud for korrektur eller språkvask beregnes slik: Gjennom stikkprøver bedømmer vi hvilken priskategori teksten hører inn under, deretter lar vi ordbehandlingsprogrammet telle antall tegn inklusive mellomrom i teksten, og prisen fastsettes i henhold til ovenstående prisliste.

Hvis leveransefristen vi tilbyr, ikke tilfredsstiller ditt behov, se Tidsaspekt lenger opp på denne siden.